Vikingové nahlíželi do budoucnosti pomocí run - originálního severského písma. Runová abeceda, tzv. futhark, se dochovala dodnes, způsoby věštění však musíme rekonstruovat podle nemnoha písemných pramenů.
Naše runová věštírna nabízí odpovědi na to, co tazatele zajímá použitím techniky výběru tří run. Odpověď se dozvíte rychle a přitom je poměrně obsáhlá.
Pracujeme tradičně, runy jsou ručně zpracované na jilmovém dřevě a výklad je vytvořen co nejvíce podle původních severských vzorů.